? Zielgruppen ?
?

Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

WLAN-Status 26.01.2020 01:10:46
Albrecht-Thaer-Weg 1

Standort: Berlin-Dahlem
 
Access Points: 1 
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 17 (18.04.2018 10:57:40) 24h Min/Max 0/0 7d Min/Max 0/12
Account-Heimat:  Gebäude: 1
Sessions: 0
Typ Features Sessions
1 x  AP3620 Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:2 MIMO (2x300 MBit/s), ext. Antennen 0


AP-Thaerweg1
(A: 44 | B/G: 5 | details)


Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.0.1, syj, 19.11.2019
Datenerhebung: 26.01.2020 01:09:01 Erzeugt: 26.01.2020 01:10:46