? Zielgruppen ?
?

Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

WLAN-Status 16.09.2019 18:41:30
Albrecht-Thaer-Weg 1

Standort: Berlin-Dahlem
 
Access Points: 1 
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 17 (18.04.2018 10:57:40) 24h Min/Max 0/11 7d Min/Max 0/11
Account-Heimat:  Gebäude: 1
Sessions: 0
Typ Features Sessions
1 x  AP3620 Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:2 MIMO (2x300 MBit/s), ext. Antennen 0


AP-Thaerweg1
(A: 44 | B/G: 5 | details)


Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 11.0.3, syj, 26.08.2019
Datenerhebung: 16.09.2019 18:39:02 Erzeugt: 16.09.2019 18:41:30