? Zielgruppen ?
?

Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

WLAN-Status 06.06.2020 23:50:52
Albrecht-Thaer-Weg 2

Standort: Berlin-Dahlem
 
Access Points: 1 
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 14 (03.12.2019 16:47:53) 24h Min/Max 0/0 7d Min/Max 0/6
Account-Heimat:  Gebäude: 1
Sessions: 0
Typ Features Sessions
1 x  AP3620 Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:2 MIMO (2x300 MBit/s), ext. Antennen 0


AP-Thaerweg2
(A: 40 | B/G: 1 | details)


Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.1.1, syj, 04.03.2020
Datenerhebung: 06.06.2020 23:49:02 Erzeugt: 06.06.2020 23:50:52 PID 19416