? Zielgruppen ?
?

Humboldt-Universität zu Berlin - Computer- und Medienservice

WLAN-Status 23.09.2019 20:56:07
Albrecht-Thaer-Weg 2

Standort: Berlin-Dahlem
 
Access Points: 1 
Aktive Sessions: 0
Sessionmax: 12 (24.01.2019 10:12:35) 24h Min/Max 0/5 7d Min/Max 0/5
Account-Heimat:  Gebäude: 1
Sessions: 0
Typ Features Sessions
1 x  AP3620 Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:2 MIMO (2x300 MBit/s), ext. Antennen 0


AP-Thaerweg2
(A: 40 | B/G: 1 | details)


Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 11.0.3, syj, 26.08.2019
Datenerhebung: 23.09.2019 20:54:01 Erzeugt: 23.09.2019 20:56:07